• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Wtorek, 2018-12-11

Imieniny: Biny, Damazego

Rola rodziców w procesie edukacji

 Rola rodziców  w procesie edukacji

Rola rodziców i nauczycieli w  procesie edukacji
• Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą  rodziców i nauczycieli.
• Rodzice rozpoczynają proces edukacji, wpajają  wartości, rozbudzają uczucia i kształtują  wyobraźnię.
• Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia  treści wyniesione z domu.
• W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni sojuszników, a ich współdziałanie powinno opierać się na zaufaniu, życzliwości i    wzajemnym  szacunku.

 

Rodzice oczekują od szkoły… 
• budowania autorytetu rodziców w oczach dziecka,
• zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole,
• zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka i wysokiego poziomu edukacji,
• dobrych relacji nauczycieli z uczniami, dostosowania wymagań do możliwości dziecka,

• udzielania rzetelnych informacji o dziecku, zapoznawania rodziców z planem pracy nauczycieli, przedstawiania ofert programowych oraz informowania o wydarzeniach z życia klasy i szkoły,
• dobrego wyposażenia placówki (sale dydaktyczne, opieka medyczna, dobrze ułożony program zajęć).

Nauczyciele oczekują od rodziców…
• otwartej i szczerej komunikacji w sprawach problemów dziecka w szkole i w domu,
• systematycznego kontaktowania się ze szkołą oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu dziecka w szkole, a także w domu,
• akceptacji osoby nauczyciela przez dziecko i rodziców oraz aprobaty dla nauczyciela w roli dydaktyka i wychowawcy, dostrzegania jego    codziennego trudu,

• pomocy w organizowaniu funkcjonowania dziecka  w szkole,
• obserwowania, wspierania i doceniania postępów  dziecka w nauce oraz pozytywnego komentowania jego sukcesów,
• wspólnego wraz z nauczycielami ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i jego rozwój.