• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-23

Imieniny: Adeli, Felicyty

Jesteś tutaj:Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

PACZKA DLA MALUCHA

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po raz kolejny organizujemy w naszej szkole akcję "Paczka dla malucha”. W każdym poprzednim  roku z darów przyniesionych przez Was do szkoły zrobiliśmy 12 wielkich paczek dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Chcemy w tym roku również podjąć to wyzwanie razem z Wami i dlatego prosimy, aby każdy uczeń przyniósł chociaż jedną z wymienionych rzeczy - szczegóły w rozwinięciu.

Dary należy przynieść do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego w dniu 07.12.2018 r.  (piątek).

Z góry serdecznie dziękujemy – pedagodzy: Dorota Baranowska i Aleksandra Ratajczak

PLAN PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA w r. szk. 2018/19

Budynek przy ul. Prusa

xxxxxxxxxxxxxx

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Baranowska Dorota

 

8.00 - 12.00

 

9.50 – 12.50

 

9.50 – 13.50

Ratajczak  Aleksandra

8.00 – 13.30

9.30 - 14.30

8.00 – 11.30

8.00 - 12.00

9.30 – 11.30

Tomaszewska Barbara

8.00 - 14.00

 

8.00 - 15.00

 

8.00 - 13.00

 

Budynek przy ul. Kościuszki

xxxxxxxxxxxxx

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Baranowska Dorota

9.30 – 13.30

 

9.30 – 14.30

 

 

Gładysz Agnieszka

8.15-10.45

13.30-14.00

9.00-13.30

8.00 – 11.45

9.00 – 11.45

12.30 – 14.00

9.45 – 14.15

Tomaszewska Barbara

 

8.00 – 14.00

 

8.00 – 14.00

 

 

 

PACZKA DLA MALUCHA

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po raz kolejny organizujemy w naszej szkole akcję „ Paczka dla malucha”. W każdym poprzednim  roku z darów przyniesionych przez Was do szkoły zrobiliśmy ponad 30  paczek dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chcemy w tym roku również podjąć to wyzwanie razem z Wami. Dary należy przynieść do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego w dniu 27.11.2017 r.  (poniedziałek). Szczegóły w rozwinięciu.

Z góry serdecznie dziękujemy – pedagodzy: Dorota Baranowska i Aleksandra Ratajczak

PLAN PRACY PEDAGOGÓW W R. SZK. 2017/2018

ALEKSANDRA RATAJCZAK

 

                                                                                                        Poniedziałek       9.00 – 12.00    Prusa

                                                                                                        Wtorek                    9.00 – 12.00    Prusa

                                                                                                        Czwartek               9.00 – 11.30    Prusa

                                                                                                         Piątek                    10.00 – 11.30   Prusa

 

DOROTA BARANOWSKA

 

                                                                        Poniedziałek       8.45 – 9.45        Prusa

                                                                                                                           10.30 – 12.30  Prusa   

                                                                                                                           13.40 – 15.40  Kościuszki         

                                                                                             Wtorek                8.45 – 11.45    Kościuszki

                                                                                             Środa                   9.40 – 12.40    Prusa       

                                                                                                                          12.40 – 13.40 Kościuszki

                                                                                              Czwartek           8.40 – 10.40    Kościuszki

                                                                                       ...

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Możliwość uzyskania dofinansowania  w ramach programu Aktywny Samorząd w 2017 r przez osoby z niepełnosprawnością.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu przy. ul. Boh. II Armii W.P.8.

 Projekt dotyczy uczniów oraz dorosłych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl

MY I NASZ REGION

MY I NASZ REGION

Taki tytuł nosi program realizowany przez naszą szkołę w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach programu odbyła się wycieczka do Czech, spotkania w instytucjach kultury Zgorzelca,  zajęcia plastyczne, wiele spotkań indywidualnych z uczniami. Dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych, zdobywa ly wiedzę o regionie. Na zakończenie uczestnicy zostali obdarowani paczkami świąteczno-noworocznymi.

Opiekunami grup były p. psycholog Barbara Tomaszewska raz p. pedagog Dorota Baranowska

Program "WYPRAWKA SZKOLNA"

Program „WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie do podręczników

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, obejmuje uczniów:
•    słabowidzących,
•    niesłyszących,
•    słabosłyszących,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
•    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

tylko dla uczniów klas VI.

Wnioski należy pobrać u pedagoga szkolnego w gabinecie 64 i złożyć do 9 września 2016 r.

KOLONIE LETNIE FUNDACJI "DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI"

Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” organizuje dla uczniów zaangażowanych szkół w ich akcje kolonie letnie w Bukowcu koło Jeleniej Góry:

I turnus – 28.07. – 3.08.2016r. – 260 zł + dojazd

II turnus – 17.08.23.08.2016 r. – 260 zł + dojazd

III turnus 24.08. – 30.08.2016r. – 260 zł + dojazd

Chętne osoby proszę o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego do 17.06.2016 r.

STYPENDIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE

Jak co roku każdy uczeń z klas IV-VI może starać się o otrzymanie od Burmistrza Miasta Zgorzelec jednorazowego stypendium. Przyznawane są one dwóch kategoriach:

1)      Za wybitne wyniki w nauce – stypendium naukowe,

2)      Za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne – stypendium sportowe lub artystyczne.

Bardzo proszę wszystkich uczniów, którzy kwalifikują się do otrzymania w/w stypendiów  o dostarczenie do pedagoga szkolnego swoich dyplomów lub medali lub zaświadczeń (gabinet 64 II piętro) a w dniu zakończenia roku szkolnego zgłosić się ze świadectwem szkolnym w sekretariacie szkoły w celu dokonania jego kopii i pozostawienia do wniosku do stypendium. Pedagog szkolny: Dorota Baranowska.

 

PÓŁKOLONIE - LATO' 2016

W okresie wakacyjnym będą organizowane półkolonie dla dzieci ze szkół zgorzeleckich. Z powodu remontów w naszej szkole półkolonii u nas nie będzie. Nasi uczniowie będą jednak mogli skorzystać z tej formy wypoczynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

I turnus – 4 - 15.07.2016 r. od godz. 9.00 – 14.00

II turnus – 18 – 29.07.2016 r. od godz. 9.00 – 14.00

Tylko dla dzieci rodziców pracujących!

W trakcie półkolonii można skorzystać z obiadów.

Cena 5,00 zł/ za 1 obiad. 10 dni x 5,00 zł = 50,00 zł. Zapisy ( do 5.06.2016r.), pobranie kart uczestnika oraz opłata za obiady u pedagoga Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu  p. Doroty Baranowskiej w gabinecie 64.

Liczba miejsc ograniczona