• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 843763
  • Do końca roku: 132 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2018-08-21

Imieniny: Franciszka, Kazimiery

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2014 r.,

kończy w  piątek 26 czerwca 2015 r.

Podzielony jest na dwa semestry. Pod koniec każdego z nich przeprowadzona jest klasyfikacja uczniów.  Każdy uczeń otrzymuje ocenę semestralną z kazdego przedmiotu: najwyższa 6 ( celujący), 5 ( bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 ( dopuszczający), 1 (niedostateczny) najniższa.

W trakcie roku szkolnego są przerwy świąteczne:

bożonarodzeniowo-noworoczna 22 grudnia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

i   wielkanocna 2 - 7 kwietnia 2015 r.

Po pierwszym semestrze jest dwutygodniowa przerwa:

FERIE ZIMOWE 19 stycznia - 1 lutego 2015 r.

Ministerstwo Edukacji ustala termin EGZAMINU  KLAS  SZÓSTYCH  1 kwietnia 2015 r. ( środa )- w tym dniu uczniowie klas I-V nie mają zajęć dydaktycznych.

Ponadto dyrektor szkoły ustala pojedyncze dni wolne.

10 listopada 2014 r. (poniedziałek)

12 listopada 2014 r. ( środa)

2 stycznia 2015 r.( piątek)

5 stycznia 2015 r. ( poniedziałek )

5 czerwca 2015 r. ( piątek )