• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny rozpoczyna się

 4 września 2017 r. (poniedziałek)

kończy w  piątek 22 czerwca 2018 r. 

Podzielony jest na dwa semestry. Pod koniec każdego z nich przeprowadzona jest klasyfikacja uczniów.  Każdy uczeń klas I-III otrzymuje ocenę opisową a uczniowie klas IV - VII otrzymują ocenę semestralną z każdego przedmiotu: najwyższa 6 ( celujący), 5 ( bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 ( dopuszczający), 1 (niedostateczny) najniższa oraz ocenę  zachowania.

W trakcie roku szkolnego są przerwy świąteczne:

Bożonarodzeniowo-Noworoczna 25 grudnia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

i   Wielkanocna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Po pierwszym semestrze jest dwutygodniowa przerwa:

FERIE ZIMOWE 15 stycznia 2018 r. - 26 stycznia 2018 r.

Ponadto dyrektor szkoły ustala pojedyncze dni wolne:

2, 3 listopada 2017 r. (czwartek, piątek)

18,19 i 20 kwietnia 2018 r. (środa, czwartek, piątek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2, 4 maja (środa, piątek)