• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-23

Imieniny: Adeli, Felicyty

Jesteś tutaj:Start / Wydarzenia

Wydarzenia

SZKOŁA DO HYMNU 2020

Po raz kolejny społeczność naszej szkoły włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu" i w przeddzień obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyło się wspólne odśpiewanie  "Mazurka Dąbrowskiego". W tym roku w nietypowej formie, bo odbyło się online - w trakcie zajęć zdalnych. Tę akcję poprzedziły przygotpowania i wykonania symbolicznych kotylionów. Jak to wygladało - pokazują przykładowe zrzuty z ekranów monitorów w tracie realizacji zajęć edukacyjnych.

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka.

Obchodzimy je dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Dzień ten przypomina Polakom, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest dobrem trwałym, tylko dobrem danym, które trzeba pielęgnować.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem szeregu działań polskich patriotów.

Przez 123 lata nasz kraj znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tak wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, religię i obyczaje. Pomimo niewoli, tłumionych powstań i represji politycznych Polacy nigdy nie porzucili swoich marzeń o wolności.

"SZKOŁA DO HYMNU" 2020

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji po raz kolejny w ostatni dzień roboczy przed tym świętem, o symbolicznej godzinie 11:11 zostanie odśpiewany "Mazurek Dąbrowskiego".
W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. W ten sposób społeczności szkolne mogą się włączyć do wspólnego świętowania tej szczególnej dla Polaków rocznicy.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie !

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym  Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 , w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni  12 i 13 listopada 2020 roku.(czwartek i piątek).

 

 

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

                                                                                                                        Wrocław 2020-10-26

                                                                                                                         Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczególnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie...

ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAWIESZONE

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Tegoroczny Dzień Chłopaka w S j i Pani Gabrysi Bartczak -miły przerywnik ostatniego, wrześniowego dnia pracy i nauki. Panowie mieli z tej okazji drobne fory, były też słodycze, chociaż na co dzień promujemy zdrowy styl życia.

W każdej klasie VI, VII i VIII dziewczyny wybrały swojego „SUPER CHŁOPAKA” – były zatem dyplomy i słodka niespodzianka.