• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-23

Imieniny: Adeli, Felicyty

Jesteś tutaj:Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

Z okazji kolejnych rocznic nadania szkole imienia obchodzimy

Święto Szkoły,

które przypada na dzień 28 kwietnia . 

Zapraszamy do zapozannia się z załączonym plikiem:

"Historia szkoły"  autorstwa Piotra Pietryka.

Rok 1964 "1000 szkół na 1000-lecie"

Rok 1963 - Ryszard Janus - inspektor oświaty w Zgorzelcu zleca Zbigniewowi Żubrowi opracowanie projektu budowy nowej szkoły na Osiedlu Zachód.

25 sierpnia 1964 r. posiedzenie pierwszej Rady Pedagogicznej w szkole. Wzięło w niej udział 29 nauczycieli.

1 września 1964 r. pierwszy kierownik szkoły- Karol Lisowski inauguruje nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu. 170 Greków uczy się w murach nowej szkoły.

Rok 1964 "1000 szkół na 1000-lecie" takim nagłówkiem opatrzono krótką notatkę prasową informującą o budowie nowej szkoły podstawowej w Zgorzelcu. Powołanie do życia nowej placówki wiązało się jednak przede wszystkim ze wzrostem potrzeb środowiska rozwijającego się dynamicznie miasta. Z uzaniem wypowiadanoa się o tempie prac budowlanych, czego wynikiem było przyjęcie uczniów rok wcześniej niż planowano. Trudności związane z brakiem dostatecznej ilości pomocy naukowych i sprzętu szkolnego stały się wyzwaniem dla kierownictwa szkoły, nauczycieli i mlodzieży. 

Wspomnienie pirewszego kierownika szkoły- mgr Karola Lisowskiego: Były to lata ciężkiej pracy. szkołę zbudowano w ciągu 10-ciu miesięcy. Do szkoły nie było dojścia, trzeba było zbudować chodnik i ulicę. Szkoła wtedy prawie nic nie posiadała. Był ogromny zapał nauczycieli, rodziców, wielkie wspólzawodnictwo między szkołami..."

19 czerwca 1965 r. - pierwsi absolwenci szkoły - uczniowie klasy VII a opuszczają mury szkolne. Ich wychowawcą był Józef Grochala.

Sprawna organizacja pracy energia i zaradność kierownictwa szkoły przyniosły efekty. Jak pisała wówczas prasa codzienna, "Szkoła nr 5 w Zgorzelcu posiada dobrze wyposażone gabinety, własne instrumenty muzyczne, salę do zajeć audiowizualnych, stołówkę, świetlicę itp." Przystąpiono również do budowy boisk sportowych, gdzie dużo pracy włożyła mlodzież pod opieką nauczycieli: Mariana Arcimowicza i Jana Pawlikańca.

1966

Osiągnięciem w zakresie infrastruktury szkoły towarzyszyły inicjatywy pedagogiczne i w "Gazecie Robotniczej" z 15 marca można przeczytać: "Jedną z form nowatorstwa pedagogicznego, która zyskała sobie dużą aprobatę, jest prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych systemem gabinetowym (...).Z uzaniem trzeba ocenić wysiłek Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, która po roku istnienia wprowadzila ten system" od tego roku rozpoczęła również działalność spółdzielnia uczniowska, która przyjęła nazwę "Biedronki".

1967

Trzeci rok szkolny w Szkole nr 5 wyróżniło sfinalizowanie kolejnej inicjatywy gospodarczej. Uczniowie zdążali do szkoły po pięknych chodnikach, a równą asfaltową ulicą mknęły samochody.

1 września 1964 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole nr 5 inaugurujący pierwszy rok szkolny w działalności nowej placówki. O poziomie warunków lokalnych zadecydowało: