Kalendarium

Wtorek, 2021-03-02

Imieniny: Halszki, Heleny

Konkursy plastyczne

W rocznym kalendarzu konkursów plastycznych stałymi pozycjami są:

 • Międzyszkolny Bożonarodzeniowy Konkurs organizowany przez SP3 w Zgorzelcu
 • Powiatowy Konkurs Wielkanocny organizowany przez SP2 w Zgorzelcu

Uczniowie chętnie biorą udział w rywalizacji szkolnej, międzyszkolnej, powiatowej , ogólnopolskiej i międzynarodowej zdfobywając nagrody i wyróżnienia.

KONKURS "ZAPOBIEGAMY POŻAROM"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z okazji 100-lecia zorganizował konkurs plastyczny pt. "Zapobiegamy pożarom ", w którym udział wzięła nasza uczennica Zuzanna Waśkowska z klasy VB. Zuzia zakwalifikowała się do etapu Wojewódzkiego. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji! 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "SMOK OBIBOK I JEGO PRZYJACIELE"

Wszystkch uczniów klas 1-8 zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Smok Obobok i jego przyjaciele".Uczestnicy konkursu muszą  wykonać  pracę indywidualną (w dowolnej  technice  plastycznej  i  formie)  przedstawiającej własną wizję Smoka Obiboka i jego przyjaciół.
Technika wykonania pracy, do wyboru:  malarskie, rysunkowe i graficzne.
Format prac minimalny: A-3- nie większy jak 50x70 cm.

Prace należy opatrzyć Kartą informacyjną ( w załączniku), umieszoną na odwrocie pracy.

Termin dostarczania prac do gabinetu nr 1 (ul. Prusa 17):  3 lutego 2021r. ( środa)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK POCZTOWY POD HASŁEM "WOLONTARIAT"

Zapraszamy wszystkich uczniów do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO. W tym, roku odbywa się 4. edycja Konkursu pod hasłem „Wolontariat”. Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Czym jest wolontariat : https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=wol

 1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem, tuszem itp. Jeżeli kwarantanna się przedłuży pracę będzie można przesłać pocztą e-mail
 2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 
 3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
  1. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
  2. napisy;
  3. podpisy autorów;
  4. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
  5. znaki towarowe, logotypy

 Na prace konkursowe nauczyciele plastyki czekają 

Czytaj więcej o: OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK POCZTOWY POD HASŁEM "WOLONTARIAT"

POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY - ETAP SZKOLNY

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziały w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie klas I-III przygotowuja pisanki i stroiki, uczniowie klas IV-VI pisanki i palmy, a uczniowie klas VII-VIII pisanki i baranki. Termin dostarczania podpisanych prac na etap szkolny do nauczycieli plastyki - 16 marca (poniedziałek). Szczegóły w rozwinięciu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "KOCHAM POLSKĘ"

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją w „Kalendarzu Polskim”. W części plastycznej należy przygotować plakat, rysunek lub obraz nawiązujący tematycznie do 100. rocznicy powstań śląskich. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego tematyką powstań śląskich. Może to być próba rekonstrukcji wydarzeń lub aktualne zdjęcia miejsc, w których toczyły się walki powstańcze. Koniecznie należy opisać zdjęcie – jakie miejsce zostało uwiecznione, w jaki sposób jest związane z tematem lub jakiego wydarzenia dotyczy rekonstrukcja. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec „małej ojczyzny”oraz upowszechnianie wiedzy na temat powstań śląskich. Termin dostarczenia prac do nauczycieli plastyki: 31 marca 2020 r. (wtorem) Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się w maju 2020 roku.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ "JESTEŚMY POLAKAMI"

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza wszystkich uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej pt. „Jesteśmy Polakami!” Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A4, A3, A5, ). Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).Ostateczny termin  złożenia prac konkursowych u nauczycieli plastyki ustala się na dzień 6 lutego 2020 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "ZAPOBIEGAJMY  POŻAROM". Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzież przyczynami powstawania pożarów i sposobami ich zapobiegania oraz życiem strażackich środowisk. Prace należy wykonać techniką płaską: malarstwo, rysunek. kolaż, wydrapywanka itp. Podpisane prace na odwrocie z wypełnionym załącznikiem należy składać do dnia 19 grudnia 2019 r. u nauczycieli plastyki. ZAPRASZAMY;-)

XIX RODZINNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Konkurs szopek, witraży, stroików i ozdób świątecznych

Już po raz dziewiętnasty Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza do RODZINNEGO KONKURSU  BOŻONARODZENIOWEGO SZOPEK, WITRAŻY, STROIKÓW i OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH. Do dnia 28.XI.2019r. (czwartek) będą przyjmowane przez nauczycieli plastyki prace indywidualne podpisane  imieniem i nazwiskiem autora. Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracy, pomysłowość i dokładność, oraz dokona kwalifikacji prac. ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

CHOINKI JEDYNKI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "CHOINKI JEDNYKI". Organizatorem konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Jedynka Polskiego Radia. Aby wziąć udział w konkursie należy własnoręcznie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, w formacie A4-A2, przedstawiającą „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” (symbole, emocje, radość) czyli swoje wyobrażenie Tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu kontaktowego. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. Termin oddawania prac u nauczycieli plastyki upływa 15 listopada 2019 r. Do każdej podpisanej  pracy musi być dołączone Oświadczenie podpisane przez rodziców.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Anioły są takie..."

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Anioły są takie...". Celem konkursu jest  stworzenie własnej wizji Anioła wykonanej indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie, a także kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi. Zgłoszone mogą być prace przestrzenne ( z wykorzystaniem różnych materiałów ) oraz prace plastyczne płaskie wykonane techniką pasteli olejnych, suchych lub farb akwarelowych, plakatowych, akrylowych, techniką mieszaną - (format min. A3)  Termin oddawania prac wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia:

8 listopada 2019 r. (piątek).