Konto


 
OPŁATY  ZA  OBIADY:

Stawka  za  obiady: 3 zł 

 Wpłat za obiady proszę dokonywać na nowe konto bankowe

 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgorzelcu

 ul. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec 

Bank Pekao SA.  12 1240 1297 1111 0010 6447 7188 
Tytułem: Obiady 
Wpłata za miesiąc ............( np.X 2015 ) za .............) imię i nazwisko dziecka oraz klasa) 
 

Odpisy i obiady  dodatkowe: Nieobecność na obiedzie zgłaszamy u intendenta z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 13.00 telefonicznie lub osobiście. 

Telefony kontaktowe w razie odpisów abonamentowych:

                                       757754121 w.28 ( Intendent: Aurelia Kozakiewicz)

                                       757716866          ( Księgowość)