Konkursy plastyczne

W rocznym kalendarzu konkursów plastycznych stałymi pozycjami są:

 • Międzyszkolny Bożonarodzeniowy Konkurs organizowany przez SP3 w Zgorzelcu
 • Powiatowy Konkurs Wielkanocny organizowany przez SP2 w Zgorzelcu

Uczniowie chętnie biorą udział w rywalizacji szkolnej, międzyszkolnej, powiatowej , ogólnopolskiej i międzynarodowej zdfobywając nagrody i wyróżnienia.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "#NASZA FLAGA PL"

#NaszaFlagaPL
Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Przygotowane prace powinny być
sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.naszaflaga.pl
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

NAGRODY
(w każdej kategorii)

I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "„MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 r.”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 r.” Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci,  inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych oraz promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. 

 • Format prac –  mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;
 • Praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca
 • Na odwrotnej stronie pracy musi być umieszczona METRYCZKA (w załączniku).

Termin składania  prac u nauczycieli plastyki gab. nr 1 ( ul. Prusa), gab. nr 9 ( ul. Kościuszki) 23 kwietnia 2021 r. (piątek).

KONKURS "ZAPOBIEGAMY POŻAROM"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z okazji 100-lecia zorganizował konkurs plastyczny pt. "Zapobiegamy pożarom ", w którym udział wzięła nasza uczennica Zuzanna Waśkowska z klasy VB. Zuzia zakwalifikowała się do etapu Wojewódzkiego. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji! 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "SMOK OBIBOK I JEGO PRZYJACIELE"

Wszystkch uczniów klas 1-8 zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Smok Obobok i jego przyjaciele".Uczestnicy konkursu muszą  wykonać  pracę indywidualną (w dowolnej  technice  plastycznej  i  formie)  przedstawiającej własną wizję Smoka Obiboka i jego przyjaciół.
Technika wykonania pracy, do wyboru:  malarskie, rysunkowe i graficzne.
Format prac minimalny: A-3- nie większy jak 50x70 cm.

Prace należy opatrzyć Kartą informacyjną ( w załączniku), umieszoną na odwrocie pracy.

Termin dostarczania prac do gabinetu nr 1 (ul. Prusa 17):  3 lutego 2021r. ( środa)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK POCZTOWY POD HASŁEM "WOLONTARIAT"

Zapraszamy wszystkich uczniów do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO. W tym, roku odbywa się 4. edycja Konkursu pod hasłem „Wolontariat”. Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Czym jest wolontariat : https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=wol

 1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem, tuszem itp. Jeżeli kwarantanna się przedłuży pracę będzie można przesłać pocztą e-mail
 2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 
 3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
  1. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
  2. napisy;
  3. podpisy autorów;
  4. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
  5. znaki towarowe, logotypy

 Na prace konkursowe nauczyciele plastyki czekają 

Czytaj więcej o: OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK POCZTOWY POD HASŁEM "WOLONTARIAT"

POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY - ETAP SZKOLNY

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziały w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie klas I-III przygotowuja pisanki i stroiki, uczniowie klas IV-VI pisanki i palmy, a uczniowie klas VII-VIII pisanki i baranki. Termin dostarczania podpisanych prac na etap szkolny do nauczycieli plastyki - 16 marca (poniedziałek). Szczegóły w rozwinięciu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "KOCHAM POLSKĘ"

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją w „Kalendarzu Polskim”. W części plastycznej należy przygotować plakat, rysunek lub obraz nawiązujący tematycznie do 100. rocznicy powstań śląskich. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego tematyką powstań śląskich. Może to być próba rekonstrukcji wydarzeń lub aktualne zdjęcia miejsc, w których toczyły się walki powstańcze. Koniecznie należy opisać zdjęcie – jakie miejsce zostało uwiecznione, w jaki sposób jest związane z tematem lub jakiego wydarzenia dotyczy rekonstrukcja. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec „małej ojczyzny”oraz upowszechnianie wiedzy na temat powstań śląskich. Termin dostarczenia prac do nauczycieli plastyki: 31 marca 2020 r. (wtorem) Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się w maju 2020 roku.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ "JESTEŚMY POLAKAMI"

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza wszystkich uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej pt. „Jesteśmy Polakami!” Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A4, A3, A5, ). Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).Ostateczny termin  złożenia prac konkursowych u nauczycieli plastyki ustala się na dzień 6 lutego 2020 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "ZAPOBIEGAJMY  POŻAROM". Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzież przyczynami powstawania pożarów i sposobami ich zapobiegania oraz życiem strażackich środowisk. Prace należy wykonać techniką płaską: malarstwo, rysunek. kolaż, wydrapywanka itp. Podpisane prace na odwrocie z wypełnionym załącznikiem należy składać do dnia 19 grudnia 2019 r. u nauczycieli plastyki. ZAPRASZAMY;-)

XIX RODZINNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Konkurs szopek, witraży, stroików i ozdób świątecznych

Już po raz dziewiętnasty Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza do RODZINNEGO KONKURSU  BOŻONARODZENIOWEGO SZOPEK, WITRAŻY, STROIKÓW i OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH. Do dnia 28.XI.2019r. (czwartek) będą przyjmowane przez nauczycieli plastyki prace indywidualne podpisane  imieniem i nazwiskiem autora. Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracy, pomysłowość i dokładność, oraz dokona kwalifikacji prac. ZAPRASZAMY SERDECZNIE !