Konkurs BRD, Karta Rowerowa, Turniej Pożarniczy

     BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Celem konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
w szczególności poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KARTA ROWEROWA 2019

W czwartek, 6 czerwca zakończył się egzamin na Kartę Rowerową 2019 jazdą po torze w obecności funkcjonariuszów Wydziału Drogowego KPP w Zgorzelcu. Tor oraz przebieg egzaminu praktycznej jazdy rowerem przygotowali uczniowie klasy 6 oraz klas gimnazjalnych. W tym roku szkolnym do egzaminu przystapiło 79 uczniów z klas 4 i 5. Test rozwiązało pozytywnie 44 uczniów, tor jazdy pokonało z sukcesem 32 uczniów i oni otrzymają od swoich wychowawców Kartę Rowerową. Gratuluję wszystkim i życzę "szerokiej drogi"- Iwona Wilk-Dudek i Eklżbieta Kowalska.

Uczniowie, którzy zdali egzamin (lista na tablicy przy gabinecie nr 1) proszeni są o jak najszybsze dostarczenie zdjęć legitymacyjnych swoim wychowawcom ;-)

ZWYCIĘSTWO W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "ODBLASKOWI.PL"

Miło nam poinformować, że w ogólnopolskiej akcji „Odblaskowi.pl”,  w ramach której został  zorganizowany konkurs na nakręcenie filmu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci na drodze- zwyciężyli uczniowie klasy 8b!  Organizator konkursu w zwycięskiej szkole zorganizuje event w ramach kampanii Odblaskowi.pl oraz przekaże opaski odblaskowe dla wszystkich uczniów placówki. Gratulacje!

KARTA ROWEROWA 2018

Zgodnie z Dz.U.2013.0.512 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej informujemy:

 

Do 25 maja należy złożyć u nauczyciela techniki wypełniony ARKUSZ ZALICZEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ( druk wydają nauczyciele techniki).

Test znajomości przepisów dla klas 4 ( 25 pytań jednokrotnego wyboru ) na lekcjach techniki od 4 -8 czerwca 2018 r.

W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. od godz. 9:00  ( wg harmonogramu) egzamin praktyczny- TOR  JAZDY w obecności funkcjonariusza KPP Wydziału Ruchu Drogowego w Zgorzelcu na szkolnym boisku.    

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

28 marca w zgorzeleckiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej, odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej przebiegał w dwóch etapach: test wiedzy oraz odpowiedzi ustne z praktycznem działaniem. W przerwie pomiędzy etapami odbył się pokaz sprzętu oraz akcji starzy pożarnej: prawidłowe gaszenie płonącego oleju jadalnego ( częsta przyczyna pożarów w gospodarstwach domowych). W turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Kuriata i Maja Burzmińska z kl. 6a oraz Ola Śpiewak i Krystian Bury z kl. 7 b.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 2017

W poniedziałek, 12 czerwca zakończył się egzamin na Kartę Rowerową 2017 jazdą po torze w obecności funkcjonariusza Wydziału Drogowego KPP w Zgorzelcu. Tor oraz przebieg egzaminu praktycznej jazdy rowerem przygotowali uczniowie klasy 6b: Patrycja Bogdańska, Krystian Bury, Ola Chrząstowska, Amelia Floria, Julia Ignyś, Klaudia Kopias, Michał Pietras, Ola Śpiewak, Maja Radziszewska i Natalia Szymańska. W tym roku szkolnym do egzaminu przystapiło 79 uczniów z klas 4. Test rozwiązało pozytywnie 62 uczniów, tor jazdy pokonało z sukcesem 44 uczniów i oni otrzymają od swoich wychowawców Kartę Rowerową. Gratuluję wszystkim i życzę "szerokiej drogi"- Iwona Wilk-Dudek.

KARTA ROWEROWA 2017

EGZAMIN  NA  KARTĘ  ROWEROWĄ w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w dniach 6-12 czerwca 2017 r.

TEST WIADOMOŚCI (elektroniczny):

klasa 4 a   9 czerwca (piątek) na lekcji zajęć technicznych

klasa 4 b   8 czerwca ( czwartek)

klasa 4 c   7 czerwca (środa)

klasy 5 i 6    6 czerwca (wtorek) godz. 13:35 w gabinecie nr 1

(arkusze zaliczeń należy pobrać w gab. nr 1 i oddać wypełnione do dnia 5 czerwca)

EGZAMIN  PRAKTYCZNY ( jazda po torze przygotowanym przez uczniów klasy 6 b )

 12 czerwca 2017 r. w obecności policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu w godz. 10:00 - 13:00

POWIATOWE ELIMINACJE TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W czwartek, 27 kwietnia w bogatyńskiej "trójce" odbyły się Powiatowe Eliminacje do turnieju BRD 2017. Organizatorem turnieju był wydział Drogowy Powiatowej Komendy Policji w Zgorzelcu. Startowało w nich 8 szkół podstawowych powiatu zgorzeleckiego i 3 gimnazja. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy musieli rozwiązać w czasie 45 min 20 zadań z przepisów ogólnych oraz 10 krzyżówek. Po godzinnej przerwie każdy uczestnik musiał przejechać  niełatwy tor przeszkód - zapraszamy do galerii zdjęć. Po podsumowaniu wszystkich punktów ustalono zwycięzców. W tym roku w kolejnym etapie turnieju w Jeleniej Górze powiat zgorzelecki będzie reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łagowie. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Słonecka 5a, Marta Kuriata 5a, Michał Pietras 6b i Krystian Byry z 6b. Gratulujemy udziału i zapraszamy do przyszłorocznej edycji.

TURNIEJ BRD 2017

Zapraszamy uczniów klas 5 i 6 do zgłaszania uczestnictwa w tegorocznym Turnieju "Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu: ? kartę rowerową, ? legitymację szkolną, ? pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju, ? zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. Uczestnicy poszczególnych eliminacji: a) rozwiązują testy teoretyczne (dopuszcza się techniki multimedialne), b) wykonują zadania praktyczne: ? jazda rowerem po miasteczku, ? jazda rowerem po torze sprawnościowym, ? z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętnych uczniów proszę o zgłoszenie się do p.Wilk-Dudek do piątku 17 marca 2017 r.

KARTA ROWEROWA 2016

W środę, 8 czerwca 2016 r. na szkolnym boisku został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu - sprawdzian jazdy na rowerze w ramach EGZAMINU  NA  KARTĘ  ROWEROWĄ uczniów klas czwartych. Czwartoklasiści zaprezentowali umiejętność jazdy  w linii prostej, slalomie i "ósemce", sygnalizowanie manewrów oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godz. 10.00 - tor jazdy i sprawną realizację wydarzenia przygotowali uczniowie klasy 6 a: Emilia Haładyj, Pamela Krasowska, Kalina Kulisz, Patrycja Wilk, Ewelina Śpiewak, Marcel Kurp. Jakub Szwajca, Mateusz Bonifatiuk i Miłosz Przybyś pod opieką Iwony Wilk-Dudek. Wszystkim zdającym egzamin na Kartę Rowerową gratulujemy, życzymy bezpiecznej jazdy , a funkcjonariuszom Wydziału Drogowego KPP w Zgorzelcu oraz uczniom klasy 6 a bardzo dziękujemy za sprawną organizację!

KARTA ROWEROWA 2015

W czwartek, 11 czerwca 2015 r. na szkolnym boisku został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu - sprawdzian jazdy na rowerze w ramach EGZAMINU  NA  KARTĘ  ROWEROWĄ uczniów klas czwartych. Czwartoklasiści zaprezentowali umiejętność jazdy  w linii prostej, slalomie i "ósemce", sygnalizowanie manewrów oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godz. 10.00 - tor jazdy i sprawną realizację wydarzenia przygotowali uczniowie klasy 6 d: Michał Bilicki, Hubert Bębnowicz, Dawid Downarowicz, Mikołaj Horodecki, Magda Jędrys, Oliwia Karaszewska, Liwia Kopacz, Ala Krzywonos, Kornelia Nogaj, Wiktoria Nowak, Martyna Stangret, Bartosz Sieczko, Denis Stocki, Michał Suszek, Amelia Szantar i Karol Węgrzyn pod opieką Iwony Wilk-Dudek i Grzegorza Piaseckiego. Wszystkim bardzo dziękujemy!