InO- Imprezy na Orientację

      Turystyczne marsze na orientację  – dyscyplina turystyki kwalifikowanej InO. Jest to gra terenowa, w której zadaniem uczestnika jest odnalezienie w lesie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu.  Punkty oznaczone są najczęściej tzw. lampionami. Przy lampionie znajduje się urządzenie do potwierdzania (zwykle kredka, którą przepisuje się kod lampionu do karty startowej, rzadziej perforator lub pieczątka).

Punkt kontrolny może być naniesiony na mapę (jako okrąg średnicy ok. 7-10 mm o barwie zbliżonej czerwonej, pomarańczowej lub fioletowej; PK w terenie powinien się znajdować w miejscu odpowiadającym centrum tego okręgu i nie dalej od niego niż 2 mm w skali mapy) lub też jego położenie może wynikać z rozwiązania zadania, postawionego przez organizatora lub koncepcji trasy. Tak czy inaczej, punkt kontrolny musi znajdować się w miejscu charakterystycznym w terenie (skrzyżowanie dróg, wierzchołek wzniesienia, most/przepust itd.).

Na pokonanie trasy organizator wyznacza uczestnikowi limit czasu. Jego wielkość zależy od długości trasy, jej stopnia trudności, liczby punktów do potwierdzenia, kategorii wiekowej i innych czynników. 

Organizator wyznacza limit spóźnień równy od jednej czwartej do jednej trzeciej limitu czasu na pokonanie trasy. Minuty w limicie spóźnień są w slangu określane jako tanielekkie lub chude a powyżej limitu spóźnień jako drogieciężkie lub tłuste.

Uczestnik otrzymuje od organizatora wychodząc na trasę mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (ewentualnie liniami obowiązkowego przejścia) oraz kartę startową. Przydatne mogą okazać mu się dodatkowo kompas, własny długopis, linijka z podziałką, kątomierzcyrkiel, czasem w przypadku tras trudniejszych przydaje się dodatkowo kalka techniczna(ewentualnie kalka kopiująca) oraz na etapy nocne oczywiścielatarka.

 

Uczestnik, gdy znajdzie w terenie lampion i uważa, że znajduje się w miejscu zaznaczonym na mapie jako punkt kontrolny powinien w pierwszej wolnej kratce karty startowej kredką znajdującą się przy lampionie wpisać oznaczenie tego PK (podane na mapie) i kod odnalezionego lampionu. Numer wydrukowany w karcie startowej jest numerem pola karty startowej a nie numerem punktu kontrolnego. Oznaczenie PK trzeba wpisać kredką nawet jeśli zgadza się z numerem pola. W razie gdyby lampion był zaopatrzony w inne urządzenie do potwierdzania niż kredka (np. perforator) – należy wpisać opis i symbol własnym długopisem i przedziurawić odpowiednie pole karty startowej perforatorem (lub użyć innego urządzenia do potwierdzania PK).

 

W karcie startowej nie wolno skreślać, wymazywać ani przeprawiać potwierdzeń PK. Takie działanie organizator może zakwalifikować jako podrabianie karty startowej i ukarać dyskwalifikacją. O sposobie wprowadzania zmiany potwierdzenia PK można będzie przeczytać w dalszej części artykułu.

 

W razie gdyby przy lampionie nie było przyrządu do potwierdzania (kredki, perforatora) uczestnik wpisuje opis PK i symbol PK własnym długopisem i dopisuje skrót BK (brak kredki).

 

W razie gdyby w miejscu oznaczonym na mapie jako PK nie było lampionu uczestnik wpisuje opis PK i skrót BPK (brak punktu kontrolnego). Jeżeli jednak okaże się, że w miejscu podanym na mapie znajduje się lampion, a uczestnik użył do niego opisu BPK każdy taki opis BPK będzie traktowany jak punkt mylny.

 

Uczestnicy po pokonaniu trasy oddają karty startowe organizatorowi w punkcie oznaczonym na mapie jako meta. Ich przejście jest oceniane za pomocą klasyfikacji negatywnej – każdemu błędowi w pokonaniu trasy przypisana jest odpowiednia liczba punktów karnych (pkt. kar.) . Ten kto zdobędzie najmniejszą liczbę pkt. kar. zwycięża. Punkty karne przyznaje się za:

 

 1. Niepotwierdzenie PK zaznaczonego na mapie – 90 pkt. kar.
 2. Niepotwierdzenie PK niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP – 60 pkt. kar.
 3. Potwierdzenie PS do punktu zaznaczonego na mapie – 25 pkt. kar.
 4. Potwierdzenia PS do punktu niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP – 15 pkt. kar.
 5. Każda minuta spóźnienia w limicie spóźnień – 1 pkt kar.
 6. Każda minuta spóźnienia powyżej limitu spóźnień – 10 pkt. kar.
 7. Zmiana potwierdzenia PK (przebitka) – 10 pkt. kar.
 8. Błędny opis PK – 10 pkt. kar.
 9. Potwierdzenie punktu mylnego PM – 30 pkt. kar.
 10. Pozostawienie wolnej kratki w karcie startowej (poza kratkami na końcu wpisów)- 30 pkt. kar.

 

Nie ma żadnej nagrody za pokonanie trasy poniżej wyznaczonego limitu czasu.

 

Jeśli dany wpis w karcie startowej zostanie oceniony jako PS to jest karany tylko 25 lub 15 pkt. kar.

 

Jeśli dany wpis w karcie startowej zostanie oceniony jako PM to jest karany za 30 pkt. kar. i jeszcze dodatkowo, jeśli nie ma żadnego innego potwierdzenia tego punktu uczestnik dostaje dodatkowe 90 (lub 60) pkt. karnych za nie potwierdzenie PK.

 

Uczestnik jest klasyfikowany jeśli na trasie potwierdzi co najmniej jeden punkt stowarzyszony (lub PK) i zdąży oddać kartę startową na mecie przed jej zamknięciem.

 

Podział ze względu na wiek uczestnika (decyduje rok urodzenia):

 

 • TD – dzieci do lat 14
 • TM – młodzież od 15 do 17 lat
 • TJ – juniorzy od 17 do 19 lat
 • TS – seniorzy od lat 20, brak górnej granicy wiekowej

 

 

XIII IMPREZA NA ORIENTACJĘ PTSM W ZGORZELCU "Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec"

W sobotę 26 września na terenie STALAGU VIII A  odbyły się MARSZE  NA ORIENTACJĘ zorganizowane przez zgorzelecki PTSM .Celem imprezy było upowszechnianie imprez InO oraz promocja walorów krajoznawczych Ziemi Zgorzeleckiej. Bazą imprezy było Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne teren Stalagu VIII A. W zawodach wzięli udział uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu, w tym także uczniowie klas 5 b i 5 d naszej szkoły. Rywalizacja odbywała się w kategoriach wiekowych  TP, TD, TM, TJ, TS, TE, i polegała na prawidłowym odszukaniu wg mapy w terenie punktów kontrolnych , których kody należało potwierdzić na karcie startowej i w limicie czasu oddać tą kartę na mecie. Piękna pogoda pozwoliła na bezproblemowe poruszanie się w terenie leśnym, gry i zabawy w oczekiwaniu na swoją minutę startową. Jak zawsze impreza dostarczyła sporo emocji uczestnikom i opiekunom. Do zobaczenia na następnych imprezach!

XVIII Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec o Puchar Burmistrza

Zapraszamy uczniów klas 5 i 6 , którzy potrafią posługiwać się mapą do wzięcia udziału w MARSZACH  NA ORIENTACJĘ  organizowanych przez zgorzelecki PTSM o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC w dniu 26 września 2015 r. ( sobota). Celem imprezy jest upowszechnianie imprez InO, promocja walorów krajoznawczych Ziemi Zgorzeleckiej. Bazą imprezy jest Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne teren Stalagu VIII A ( przy wyjeździe na Bogatynię po prawej stronie. Osoby chętne do wzięcia udziału wpłacają kwotę 15 zł wpisowego do p. Wilk-Dudek do dnia 21 września 2015 r. (poniedziałek).

XVII Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

20 września 2014 r. ( w  sobotę) odbyła się V runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2014 - XVII Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  ZGORZELEC. Naszą szkołę reprezentowała drużyna klasy 4 b : Patrycja Bogdańska, Szymon Bojsan, Krystian Bury, Amelia Florja, Julia Ignyś, Kamil Kiźny, Kacper Olczyk, Mikhail Petushkov, Maja Radziszewska, Natalia Szymańska, Oskar Burczyński, Sandra Maj, Adrian Kowalew i Szymon Zienkiewicz. Baza imprezy znajdowała się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emlilii Plater na ul. Francuskiej 6. Uczniowie po raz pierwszy brali udział w tego typu imprezie turystyczno-sportowej , przeszli szkolenie w terenie w zakresie topografii i czytania informacji niezbędnych do bezbłędnego pokonania etapów , poszukiwania "lampionów" ( punktów kontrolnych), zasad fair play podczas zawodów, wypełniania kart startowych i  zasad punktacji. Następna impreza w Bogatyni 18 października 2014 r. ( sobota)- chętnych do udziału zapraszamy do zgłaszania się w gab. nr 1 u p. Iwony Wilk-Dudek w terminie do 10 października.