INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą przy ul. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec

Ades e-mail do kontaktu:

malgosiaszpala@wp.pl