Stołówka szkolna

 Stołówka szkolna wydaje zdrowe i świeże posiłki przygotowane przez zatrudnione na miejscu Panie Kucharki. Dzięki przeprowadzonym przetargom na zakup produktów wysokiej jakości do sporządzania dań, koszt jednego obiadu udało się obniżyć

 od marca 2021 r. do kwoty: 3 zł.

 

NOWE INWESTYCJE W NASZEJ SZKOLE

W grudniu 2016 r., podjęliśmy dalsze działania poprawiające pracę w kuchni szkolnej. Został zamontowany nowy okap do pieca konwekcyjnego-parowego, odprowadzający parę na zewnątrz budynku. Poprawa jakości pracy, wiąże się ściśle z ilością wydawanych codziennie obiadów. Obecnie 400 uczniów oraz nauczycieli korzysta z posiłków w naszej placówce. 

Zakupiono również nowy sprzęt o odpowiednich parametrach (komputer + monitor), do obsługi naszej strony internetowej, wirtualnej gazetki multimedialnej jak również do prowadzenia zajęć z uczniami, przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej.