Historia szkoły

Z okazji kolejnych rocznic nadania szkole imienia obchodzimy

Święto Szkoły,

które przypada na dzień 28 kwietnia . 

Zapraszamy do zapozannia się z załączonym plikiem:

"Historia szkoły"  autorstwa Piotra Pietryka.

Rok 1964 "1000 szkół na 1000-lecie"

Rok 1963 - Ryszard Janus - inspektor oświaty w Zgorzelcu zleca Zbigniewowi Żubrowi opracowanie projektu budowy nowej szkoły na Osiedlu Zachód.

25 sierpnia 1964 r. posiedzenie pierwszej Rady Pedagogicznej w szkole. Wzięło w niej udział 29 nauczycieli.

1 września 1964 r. pierwszy kierownik szkoły- Karol Lisowski inauguruje nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu. 170 Greków uczy się w murach nowej szkoły.

Rok 1964 "1000 szkół na 1000-lecie" takim nagłówkiem opatrzono krótką notatkę prasową informującą o budowie nowej szkoły podstawowej w Zgorzelcu. Powołanie do życia nowej placówki wiązało się jednak przede wszystkim ze wzrostem potrzeb środowiska rozwijającego się dynamicznie miasta. Z uzaniem wypowiadanoa się o tempie prac budowlanych, czego wynikiem było przyjęcie uczniów rok wcześniej niż planowano. Trudności związane z brakiem dostatecznej ilości pomocy naukowych i sprzętu szkolnego stały się wyzwaniem dla kierownictwa szkoły, nauczycieli i mlodzieży. 

Wspomnienie pirewszego kierownika szkoły- mgr Karola Lisowskiego: Były to lata ciężkiej pracy. szkołę zbudowano w ciągu 10-ciu miesięcy. Do szkoły nie było dojścia, trzeba było zbudować chodnik i ulicę. Szkoła wtedy prawie nic nie posiadała. Był ogromny zapał nauczycieli, rodziców, wielkie wspólzawodnictwo między szkołami..."

19 czerwca 1965 r. - pierwsi absolwenci szkoły - uczniowie klasy VII a opuszczają mury szkolne. Ich wychowawcą był Józef Grochala.

Sprawna organizacja pracy energia i zaradność kierownictwa...