Hymn szkoły


   HYMN  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ Nr 5

w Zgorzelcu

MUZYKA – Hubert Stokowski

SŁOWA – Helena Stecewicz

I

Są duchy wielkie, co w dziejach ludzkości

Jaśnieją blaskiem, jak płomienne znicze.

Stwarzają szczęścia ludzkiego wartości

I rzeźbią jutra lepszego oblicze.

Refren

I są istnienia pełne takiej treści

Nadludzkiej pracy, potęgi geniusza

W których się światłość

prawd najgłębszych mieści

Co pęta ludzkiej niedoli rozrusza.

II

Maria Skłodowska pod wiedzy sklepienia

Wprowadza prawdy, co przetrwają wieki.

Niosą ludzkości moc i odrodzenie

i …Wiek szczęśliwy zbliżają daleki.

Refren …

III

Kobiety Polki wielki duch mocarny,

Zapłoną jasno i rozproszą mroki.

By pracy twórczej płomieniem ofiarnym

Stał się płomiennym geniuszem epoki.

Refren …

 

28.04.1964