Godziny pracy

     

zaprasza codziennie interesantów

 

ul. Prusa 17

od godziny 7.00 do godziny 14.00

ul. Kościuszki 68

od godziny 7.30 do godziny 14.30