Rada Rodziców

Rada Rodziców przy SP-5 Zgorzelec
ul. B.Prusa 17
59-900 Zgorzelec

nr rachunku (Bank PKO.BP): 51 1020 2137 0000 9802 0006 9021
tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa

kwota: 50 zł (inne kwoty również będą przyjmowane)

 

SKŁAD  RADY RODZICÓW rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa WOJTECZEK

V-ce Przewodniczący RR: CEZARY  KALIS

 

 

 

Rada Rodziców

    

• Rada Rodziców jest autonomicznym, statutowym organem szkoły, reprezentującym rodziców.
• Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły.
• Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
• Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów szkoły.
• Podstawą efektywnej współpracy Rady Rodziców ze szkołą są dobre, partnerskie relacje wszystkich organów szkoły dla dobra dzieci oraz dla realizacji celów  statutowych.