Dyrekcja

      Dyrektor szkoły

 mgr Marlena Dzierka   

Zastępcy dyrektora szkoly

       Zastępcy dyrektora szkoły:

mgr Przemysława Korneluk

  mgr Jolanta Matejewicz

mgr Jolanta Janiszewska-Ściubidło

 

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGORZELCU

PANI MGR MARLENA DZIERKA

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMUJE WE WTORKI OD GODZINY 11.00 DO GODZINY 12.50

ORAZ KAŻDEGO DNIA PODCZAS OBECNOŚCI,

JAK RÓWNIEŻ JEST MOŻLIWOŚĆ SKONTAKTOWANIA SIĘ Z PANIĄ DYREKTOR

POD NUMEREM TELEFONU 519-836-711.