Kadra Pedagogiczna

  W Szkole Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu  pracuje wysoko wykwalifikowana kadra.

40 naszych nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego - "nauczyciel dyplomowany",  6 uzyskało stopień "nauczyciela mianowanego" i 4 "nauczyciela kontraktowego"