Abonament - zgłaszanie odpisu - opłata

 

 Po opłaceniu miesięcznego abonamentu uczniowie otrzymują bloczki okazywane przy wejściu do jadalni.

 

UWAGA !!! 

 

WPŁATY ZA miesiąc MARZEC

do  25 lutego 2021 r.

23 dni x 3 zł = 69 zł

 

Płatność dokonujemy z góry, wyłącznie przelewem

Bank PeKaO SA. o /Zgorzelec  12 1240 1297 1111 0010 6447 7188 

Tytułem: Obiady 
Wpłata za miesiąc ............( np.X 2016 ) za .............) imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

Osoby, które  zgłaszały nieobecność dziecka w szkole,

w sprawie ustalenia faktycznej odpłatności za obiady,

proszone są o kontakt z Intendentem szkolnym.

Tel: 75 77 54 121 wew. 28

lub bezpośredni 519 836 859