Opłaty za obiady

 

    

UWAGA !!! 

Termin płatności   za marzec do 25 lutego 2021r.

23 x 3 = 69.00 zł

 

 Płatności dokonujemy  wyłącznie przelewem
na  konto bankowe
Bank PeKaO SA. o/Zgorzelec 12 1240 1297 1111 0010 6447 7188
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgorzelcu
ul. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec
Tytułem: Obiady
Wpłata za miesiąc ............( np.I 2021 ),
 imię i nazwisko dziecka oraz klasa
 
Odpłatność nie dotyczy dzieci, które w marcu 2020 r. korzystały ze stołówki szkolnej
i w grudniu 2020 nie otrzymały na konto zwrotu nadpłaty.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Intendentem szkolnym -
telefon szkolny 75 77 54 121 w. 28
lub bezpośredni 519 836 859