Kalendarium

Wtorek, 2021-03-02

Imieniny: Halszki, Heleny

TURNIEJ BRD 2014 r.

Ogólnopolski Turniej Edukacji Drogowej, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych.

 

W Turnieju uczestniczyć mogą uczniowie, pod warunkiem posiadania karty rowerowej.

 

  1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
  2. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 

  • kartę rowerową,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.

Uczestnicy poszczególnych eliminacji:

a)      rozwiązują testy teoretyczne,

b)      wykonują zadania praktyczne:

  • jazda rowerem po miasteczku,
  • jazda rowerem po torze sprawnościowym,
  • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.