Wydawanie dokumentów

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - opłaty

      

Wydawanie duplikatów świadectw , legitymacji szkolnych i kart rowerowych.

INFORMACJA   O  OPŁATACH  ZA WYDANIE  DUPLIKATÓW

ŚWIADECTW  I  LEGITYMACJI  SZKOLNYCH

 

  • Duplikat świadectwa szkolnego  - 26 zł
  • Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 38 1240 1297 1111 0010 6447 7205

    Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgorzelcu im. M. Skłodowskiej-Curie

      ul. B.Prusa 17

     59-900 Zgorzelec 

Z dopiskiem:

  • „opłata za duplikat świadectwa, imię i nazwisko ucznia i PESEL”
  • „opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia i PESEL”
...

Legitymacje szkolne

Wydawanie legitymacji szkolnych. 

 

Każdy uczeń , który zgłosi się po wydanie szkolnej legitymacji jest zobowiązany do przyniesienia aktualnego zdjęcia legitymacyjnego - oraz informacji na załączonej kartce  : imię, nazwisko, data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres zamieszkania ucznia oraz PESEL ucznia.