• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny rozpoczyna się

 3 września 2018 r. (poniedziałek)

kończy w  piątek 21 czerwca 2019 r. 

Podzielony jest na dwa semestry. Pod koniec każdego z nich przeprowadzona jest klasyfikacja uczniów.  Każdy uczeń klas I-III otrzymuje ocenę opisową a uczniowie klas IV - VIII otrzymują ocenę semestralną z każdego przedmiotu: najwyższa 6 ( celujący), 5 ( bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 ( dopuszczający), 1 (niedostateczny) najniższa oraz ocenę  zachowania.

W trakcie roku szkolnego są przerwy świąteczne:

Bożonarodzeniowo-Noworoczna 24 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

i   Wielkanocna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Po pierwszym semestrze jest dwutygodniowa przerwa:

FERIE ZIMOWE 28 stycznia 2019 r. - 10 lutego 2019 r.

Ponadto dyrektor szkoły ustala pojedyncze dni wolne:

2 listopada 2018 r. ( piątek)

2 maja 2019 r.(czwartek)

EGZAMIN GIMNAZJALNY    10-12 kwietnia 2019 r.

EGZAMIN KLAS ÓSMYCH    15 -17 kwietnia 2019 r.

Autor: Iwona Wilk-Dudek