• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Wydawanie dokumentów

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - opłaty

      

Wydawanie duplikatów świadectw , legitymacji szkolnych i kart rowerowych.

INFORMACJA   O  OPŁATACH  ZA WYDANIE  DUPLIKATÓW

ŚWIADECTW  I  LEGITYMACJI  SZKOLNYCH

 

  • Duplikat świadectwa szkolnego  - 26 zł
  • Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Czytaj więcej

Legitymacje szkolne

Wydawanie legitymacji szkolnych. 

 

Każdy uczeń , który zgłosi się po wydanie szkolnej legitymacji jest zobowiązany do przyniesienia aktualnego zdjęcia legitymacyjnego - oraz informacji na załączonej kartce  : imię, nazwisko, data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres zamieszkania ucznia oraz PESEL ucznia.