• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Niedziela, 2021-01-17

Imieniny: Antoniego, Henryki

TURNIEJ BRD 2017

Zapraszamy uczniów klas 5 i 6 do zgłaszania uczestnictwa w tegorocznym Turnieju "Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu: ? kartę rowerową, ? legitymację szkolną, ? pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju, ? zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. Uczestnicy poszczególnych eliminacji: a) rozwiązują testy teoretyczne (dopuszcza się techniki multimedialne), b) wykonują zadania praktyczne: ? jazda rowerem po miasteczku, ? jazda rowerem po torze sprawnościowym, ? z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętnych uczniów proszę o zgłoszenie się do p.Wilk-Dudek do piątku 17 marca 2017 r.

Autor: Iwona Wilk-Dudek